ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566

10 ต.ค. 65

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย แก่พนักงานสำรวจ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง ฝ่ายแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ หมายเลขโทรศัพท์ 044-487975 ต่อ 13

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :