ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

20 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์
เรียน ท่านเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง🏠🏠
หากมีการเปลี่ยนแปลงในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องแจ้งต่อพนักงานสำรวจ ภายใน 60 วัน (***ก่อน 1 ม.ค.65)
☎ ต่อต่อสอบถามได้ที่
งานพัฒนารายได้ กองคลัง
อบต.โนนยอ
โทร.044-487975, 063-8947935