ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูล

20 ต.ค. 63
🔷🔷ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูล🔷🔷
เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จากพายุโซนร้อน “โนอึล” “หลิ่นฟา” “นังกา” และร่องมรสุมที่พาดผ่านในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในแม่น้ำมูลและลำสาขาเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีฝนตกหนักในเขตจังหวัดนครราชสีมา และปริมาณน้ำที่ระบายน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา ลงสู่แม่น้ำมูลในเขตอำเภอปักธงชัย และไหลผ่านอำเภอโชคชัย อำเภอเมือง อำเภอพิมาย อำเภอชุมพวง อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพุทไธสง อำเภอคูเมือง อำเภอแคนดง อำเภอสตึก จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตามลำดับ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำมูลทั้งสองฝั่งอาจเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์น้ำ ตลอดทั้งเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งที่อาจจะเกิดได้ในช่วงระยะเวลานี้