ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหารที่ว่าง

05 ก.ค. 65

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา) ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา