ประชาสัมพันธ์รณรงค์ช่วงเทศกาลเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

08 เม.ย. 65

ในวันนี้ (8 เมษายน 2565) นำโดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมดำเนินการรณรงค์ช่วงเทศกาลเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ระมัดระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง