ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21 ธ.ค. 64
📣ประชาสัมพันธ์🏠ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อัตราภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565