ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)

26 ม.ค. 64

ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)

สามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในประกาศได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร. 044-487975 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ