ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

07 ต.ค. 64

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล