ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

15 ต.ค. 64

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย

ประจำปีงบประมาณ 2565