ประชาสัมพันธ์ประกาศว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

03 ต.ค. 62

ประชาสัมพันธ์ประกาศว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ