ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18 มิ.ย. 63

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูล

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ “๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://korat.mnre.go.th/th/information/more/1205

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :