ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง

10 มี.ค. 64

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง

เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

ผู้ประสงค์จะขอโอน ให้ยื่นเอกสารได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 29 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือ โทร. 044-487975