ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4

30 ก.ย. 63

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4

(เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)