ประชาสัมพันธ์ที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า

16 ก.ย. 65