ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564

03 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ขอเชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564
เพียงใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก จะทราบถึง
-สิทธิการเลือกตั้ง
-เขตการเลือกตั้ง
-ลำดับที่
-สถานที่หน่วยเลือกตั้ง
✅ สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นได้ที่ 👇
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ศาลาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโนนยอ หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ หากพบว่ารายชื่อตกหล่นสามารถเพิ่มรายชื่อได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอชุมพวง ภายใน 17 พฤศจิกายน 2564