ประชาสัมพันธ์ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

04 ก.พ. 64

ประชาสัมพันธ์ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแส โดยมีช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เลขที่ 104 หมู่ 4 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (ติดต่องานนิติการ)
  2. แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 0 44 487 975 ต่อ 10
  3. แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เลขที่ 104 หมู่ 4 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
  4. แจ้งเบาะแสผ่านกล่อง/ตู้แสดงความคิดเห็น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เลขที่ 104 หมู่ 4 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
  5. แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ www.nonyor.go.th