ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

29 ธ.ค. 63

ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

เรื่อง ห้ามขายสินค้าและอุปกรณ์เสริมจมูกแบบไม่ถาวร เป็นการชั่วคราว

เรื่อง ห้ามขายสินค้าบัตรพลังงาน เป็นการชั่วคราว

เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน เป็นการชั่วคราว