ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอำเภอชุมพวงยิ้มเคลื่อนที่

21 ก.ค. 65

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอำเภอชุมพวงยิ้มเคลื่อนที่

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ร่วมกับอำเภอชุมพวง กำนันตำบลโนนยอและผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการ “อำเภอชุมพวงยิ้ม…เคลื่อนที่” ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนกระหวัน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์งานของแต่ละส่วนราชการ/หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากท่านนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้