ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

06 พ.ค. 63

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ

“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”