ประชาสัมพันธ์”กิจกรรมรณรงค์ชวนกันก้าวข้ามถนนด้วยทางม้าลายให้ปลอดภัย”

18 มี.ค. 65

ในวันนี้ (18 มีนาคม 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านโนนยอ และโรงเรียนบ้านยางวิทยา นำโดย นายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประดู่ ปลัดอำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล ครูและนักเรียนทั้ง 2 แห่ง ร่วมกันส่งเสริม“กิจกรรมรณรงค์ชวนกันก้าวข้ามถนนด้วยทางม้าลายให้ปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตำบลโนนยอ