ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

30 มิ.ย. 64

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)