ประชาสัมพันธ์การมอบถุงยังชีพพร้อมเงินจากสมาคมประชาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

29 มิ.ย. 64

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ นำโดยนางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และพนักงานส่วนตำบล ได้เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพพร้อมเงินสดจำนวน 500 บาท จากสมาคมประชาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับราษฎรหมู่ที่ 1 จำนวน 1 ราย