ประชาสัมพันธ์การมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวในตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

23 ส.ค. 64

ประชาสัมพันธ์การมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวในตำบลโนนยอ

อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา