ประชาสัมพันธ์การประชุมการบริหารจัดการศูนย์พักคอย (Community Isolation) ประจำตำบลโนนยอ

10 ส.ค. 64

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมการบริหารจัดการศูนย์พักคอย

(Community Isolation) ประจำตำบลโนนยอ

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ชั้น 2

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) เข้าพักในศูนย์พักคอย

ก่อนนำส่งโรงพยาบาล