ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

13 พ.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

   1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์

  2. พนักงานจ้างทั่วไป           ตำแหน่ง  ภารโรง

ทั้งนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 16 – 27 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-4448-7975

*คุณสมบัติและรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบท้ายมานี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :