ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการปฏิบัติหน้าที่และเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2567

07 ก.พ. 67