ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

07 ก.พ. 67