ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประจำปีการศึกษา 2565

31 มี.ค. 65

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ รับสมัคร วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565
***หมายเหตุ : ผู้ปกครองเตรียมหลักฐานของนักเรียน มาในวันสมัคร
– ใบสมัคร มารับและกรอกในวันสมัคร
– สถานที่รับสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
– เวลารับสมัคร 08.30 – 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ