ประกาศยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)

12 ก.ย. 65