ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อฉีดพ่นควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

18 ส.ค. 65