ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติหน้าที่ทำความสะอาดสำนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ม.ค. 65