ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเลือกตั้ง (ตรายาง) เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

04 พ.ย. 64