ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

28 ก.พ. 65