ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการรับรองการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พักคอย (CI)

23 ก.พ. 65