ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.พ. 65