ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน

11 ก.พ. 65