ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

02 ก.พ. 65