ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่อรับรองการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งของ อบต.โนนยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 ต.ค. 64