ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย สปก. 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สาย สปก. 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)