นายก อบต.โนนยอ และ รองนายก อบต.โนนยอ ลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชนบ้านเขว้า ม.7

11 ก.ค. 66