นายก อบต.โนนยอ และคณะกรรมการตรวจรับ เข้าตรวจงานติดตั้งระบบประปา ม.5 บ้านหนองตะครองใหญ่

04 ส.ค. 66