นายก อบต.โนนยอ เป็นประธานมอบแว่นตาให้กับพี่น้องชาวตำบลโนนยอ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข (แว่นตาผู้สูงอายุ)

19 ส.ค. 66