นายก อบต.โนนยอ พร้อมด้วยผอ.กองช่าง และจนท.กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายข้างโรงแป้งเพชรา ม. 7

20 ธ.ค. 66