นายกฯ ท่านรอง กองช่างและทีมงานสมาชิก อบต. พาเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำ เขต 5 สำรวจน้ำบาดาล บ้านหนองตะคลองใหญ่ หมู่ 5

18 ก.ค. 66