นายกอบต.โนนยอ ประชุมไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหากลิ่นมูลสัตว์ในชุมชน

12 ก.ค. 66