นายกอบต.โนนยอ ติดตามการดำเนินงานปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ม.6

11 ก.ค. 66