นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้มอบเงินส่วนตัวเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษาโรงเรียนบ้านโนนยอ

10 ก.ค. 66