จังหวัดนครราชสีมาออกคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อลดการระบาดของโควิด-19(COVID-19) 

02 เม.ย. 63

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 3048/2563

เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

เพื่อลดการระบาดของโควิด-19(COVID-19)