คณะกรรมการชี้เเนวเขต เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกชี้แนวเขตที่ดิน ที่ประชาชน ม.3 อุทิศที่ดินให้กับอบต.โนนยอ

20 ก.ค. 66