กิจกรรมวันแม่ ประจำปี พ.ศ.2565

15 ส.ค. 65

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี พ.ศ.2565

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ ได้จัดกิจกรรมวันแม่เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กสำนึกถึงพระคุณของแม่ และได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อแม่ และเพื่อเป็นการเทิดทูลต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง