กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 65

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอร่วมกับอำเภอชุมพวง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของประชาชนชาวไทย ณ วัดโนนยอสามัคคีธรรม ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา